Zalecenia po operacjach histeroskopowych

Zalecenia po operacjach histeroskopowych

Możliwość komentowania Zalecenia po operacjach histeroskopowych została wyłączona

 

Pielęgnacja rany

Histeroskop wprowadza się przez kanał szyjki macicy, stąd nie dochodzi do nacinania tkanek i powstania rany pooperacyjnej. Dlatego też nie ma specjalnych zaleceń dotyczących pielęgnacji po histeroskopii.

Leki przeciwbólowe

Operacje histeroskopowe wiążą się z niewielkim bólem pooperacyjnym, w związku z tym, w większości przypadków nie jest konieczne leczenie przeciwbólowe. W niektórych przypadkach, jeśli pacjentka odczuwa dolegliwości, może zastosować leki przeciwbólowe dostępne bez recepty: np. paracetamol, ibuprofen. W przypadku utrzymywania się dolegliwości bólowych przy stosowaniu w/w. leków należy skontaktować się z lekarzem.

Leki przeciwkrzepliwe

W większości przypadków nie są konieczne.

Antybiotyki

W większości przypadków nie są konieczne.

Tryb życia

Pacjentki z reguły czują się osłabione przez pierwsze kilka godzin po operacji, co wynika z zastosowanego znieczulenia. Jednakże z uwagi na bardzo małą inwazyjność zabiegu nie ma konieczności powstrzymywania się od aktywności fizycznej, podnoszenia przedmiotów i życia intymnego. Prowadzenie samochodu ograniczone jest przez działanie leków znieczulających, ale większość pacjentek na drugi dzień czuje się na tyle dobrze, żeby prowadzić samochód. Powrót do pracy. W większości przypadków można wrócić do pracy już na drugi dzień. Powrót do pracy zależy oczywiście od charakteru wykonywanej pracy, dlatego decyzja o powrocie do aktywności zawodowej powinna być podjęta przez lekarza ginekologa, po badaniu pacjentki na wizycie kontrolnej.

Wizyta kontrolna

Wizyta kontrolna odbywa się zwykle zaraz po uzyskaniu wyniku badania histopatologicznego, czyli po 2-3 tygodniach od operacji. Dalsze decyzje dotyczące ewentualnego leczenia podejmowane są przez lekarza ginekologa po weryfikacji wyniku badania histopatologicznego.

Dieta

Nie ma ograniczeń dietetycznych po operacji histeroskopowej.

O Autorze:

Powrót na górę