Badania prenatalne

Pierwsze badanie prenatalne

Wykonywane jest między 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży, kiedy rozmiar płodu mieści się między 45 i 84 mm.  Wbrew obiegowej opinii zalecane każdej kobiecie ciężarnej, niezależnie od wieku, wywiadu rodzinnego i przeszłości położniczej. Umożliwia wczesne wykrycie dużych wad anatomicznych, ocenę ryzyka aberracji chromosomowych u płodu oraz dokładne określenie wieku ciąży i terminu porodu, co ma szczególne znaczenie w przypadku nieregularnych cykli, nieznanego terminu ostatniej miesiączki lub zajścia w ciążę w trakcie laktacji. Zgodnie z zaleceniami Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Fetal Medicine Foundation – światowego pioniera badań prenatalnych – zaleca się wykonywanie testu złożonego, który obejmuje badanie USG oraz test podwójny (ocenę stężenia białek PAPP-A i wolnej podjednostki βHCG) w surowicy krwi przyszłej matki, co poprawia czułość badania bez zwiększania ryzyka dla płodu.

W badaniu USG określamy liczbę płodów, tętno, ocenę kosmówkowości w ciąży mnogiej, anatomię płodu, długość ciemieniowo – siedzeniową (CRL) oraz tzw. markery I trymestru: przezierność karkową (NT), kość nosową(NB), przepływy przez zastawkę trójdzielną oraz przewód żylny.

Pomiar długości ciemieniowo – siedzeniowej (CRL):

  

Ocena tętna płodu

Przezierność karkowa

                                

Kość nosowa

                                

Przepływ przez przewód żylny

                               

Przepływ przez zastawkę trójdzielną 

                                 

Wolne DNA płodowe- SANCO

Całkowicie nieinwazyjny, wykonywany w Polsce test prenatalny z krwi matki, szczególnie zalecany jako uzupełnienie badania prenatalnego I trymestru u kobiet z pośrednim ryzykiem wad płodu.

Szczegółowe informacje na stronie tutaj.

Badanie prenatalne w II i III trymestrze

Celem badania ultrasonograficznego w 18–22 oraz 28-32 tygodniu ciąży jest szczegółowa ocena budowy anatomicznej płodu oraz przybliżona ocena masy płodu na podstawie wymiarów główki, brzuszka i kości udowej. Ze względu na osobniczą zmienność mierzonych parametrów ocena terminu porodu może być obarczona dużym błędem i stanowi raczej informację o tempie wzrastania niż wieku płodu. Dodatkowo ocenia się lokalizację i budowę łożyska, ilość wód płodowych i w sytuacjach szczególnych wykonuje ocenę przepływów w układzie krążenia płodu, a czasem także matki.

Ocena główki płodu

Profil płodu  Pomiary główki
Móżdżek  Oczodoły i nos
 Żuchwa Podniebienie    

Badanie klatki piersiowej i kręgosłupa

Obraz 4 jam serca 

Droga odpływu z lewej komory

Droga odpływu z prawej komory Obraz śródpiersia

Badanie jamy brzusznej i powłok brzusznych

Pomiar obwodu brzuszka, żołądek Nerki
Przyczep pępowiny Pęcherz moczowy

Badanie kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych

Pomiar kości udowej Nóżka
Kręgosłup Rączka

USG 3D/4D

Badanie trójwymiarowe 3D oraz trójwymiarowe w czasie rzeczywistym umożliwia w sprzyjających warunkach „zobaczenie” twarzy i sylwetki płodu jeszcze przed jego narodzinami. Oprócz zaspokajania ciekawości przyszłych rodziców i ewentualnie małego rodzeństwa bywa przydatnym narzędziem diagnostycznym, np. w ocenie zaburzeń rozwoju twarzy, czaszki lub kończyn płodu. Przykładowe zdjęcia w galerii.

Powrót na górę